GDL Anläggning & Miljö AB

Trafiksäkerhet

Tillsyn av fordon/maskin skall utföras före färd.

 • Elbelysning, reflexer, backspeglar och rutor
 • Släpvagnskoppling och elanslutningar
 • Bromstest, för att utesluta eventuella bromsproblem
 • Däck inklusive reservdäck – lufttryck och eventuella skador
 • Lastens förankring, spännband, lämmar och lämlås
 • Spolarvätskenivå – vintertid skall relevant frostskydd säkerställas
 • Motorns kylvätske- och oljenivå, hydrauloljenivå
 • Bromstryck, instrument och reglage
 • Rengör lastningsutrymmen – vid behov
 • Städning och tvättning – vid behov – eftersträva en ren bil och släp
 • Att luckor är stängda och täta

Om någon utav ovanstående punkter avviker från normal nivå, ska detta omgående meddelas verkstadsansvarig eller motsvarande på åkeriet.

 • Hastighetsgränserna skall hållas och hänsyn tas till väderförhållande och väglag.
 • Håll ordentligt avstånd till framförvarande fordon.
  Använd alltid säkerhetsbälte.
 • Följ kör- och vilotidsreglerna, se Sveriges Åkeriföretags
 • ”Åkerihandbok” samt ”ME-handboken”.
 • Överlass accepteras inte.
 • Lastsäkra enligt lagfästa lastsäkringsbestämmelserna.
 • Alkoholfria och drogfria förare är en självklarhet i vår verksamhet.
 • Vid telefonsamtal underkörningskaheadset/handsfree användas.
 • Att hantera mail, sms o.dyl. via smartphones eller läsplattor skall undvikas under färd.
 • Visa alltid omdöme och respekt på vägen och tänk på säkerheten.
 • Inga medpassagerare som inte har behörighet att vistas hos kund får åka med eller vistas på arbetsplats.
 • Varselkäder ska bäras.
 • Tänk på att många arbetsplatser har krav på hjälm, skyddsglasögon och skyddskor.