GDL Anläggning & Miljö AB

Betongtransporter

Åkeriet

  • Transporterna skall utföras enligt betongtillverkarens, alt. mottagarens instruktioner. Dessa skall finnas i fordonet.

Förare

  • Transporterna skall utföras enligt betongtillverkarens, alt. mottagarens instruktioner. Dessa skall finnas i fordonet.

  • Medföra id-handling enl. ID06. Kontakta GDL om du behöver hjälp med att beställa kort .

Utbildningskrav på förare

  • Arbete på väg

  • Klass III utbildning

  • Nyanställda förare skall skolas in, genom att åka med en vecka, innan de får köra själva.