Helhetslösningar inom

Miljö & Återvinning

Miljö- och återvinning är en mycket viktig del av vårt samhälle och även en mycket viktig och stor del av GDLs tjänsteutbud.

Vi bedriver återvinning under vårt egna varumärke GDL Ecocenter på fem platser i Sverige. Där hanterar vi olika avfallsfraktioner såsom byggavfall, trä, schaktmassor asfalt, jordar. Vi säljer sedan återvunnet material t ex betongkross, asfaltskross, jordprodukter.

Vi utför en hel del renhållningsentreprenader gällande hushållsnära insamling av avfall samt slamsugningsentreprenader åt kommuner. Vidare samlar vi in avfall åt de större privata aktörerna.

Container & återvinning

EcoCenter

Renhållningsentreprenad

Högtrycksspolning & rörinspektion

Bygglogistik

Slamsugning

Hållbart hela vägen!

I samarbete med en stor mängd grus- och ballasttillverkare runt om i landet samt våra egna GDL EcoCenter och andra återvinningsaktörer kan vi både tillhandahålla grus och ballast samt ta emot material för återvinning och deponering.