GDL Anläggning & Miljö AB

Transporter av avfall

Transporter av avfall
Alla föremål/schaktmassor/ämnen eller annat, som innehavare gör sig av med, klassas som avfall. Även material som körs till återvinning, såsom glas, papper etc. klassas som avfall. För att få lov att transportera avfall måste åkeriet ha ett särskilt tillstånd för detta och det ansöker man om hos Länsstyrelsen. Om du misstänker att det avfall du skall transportera kan vara klassat som farligt avfall, skall du omedelbart kontakta transportledningen på GDL och invänta instruktioner innan transporten genomförs. Misstanken kan vara att avfallet luktar, är missfärgat, lakar ur eller annat. Kopia av tillståndet skall medföras i bilen samt finnas på GDL. OBS! Tillstånd för transport av farligt avfall, ger inte rätt att transportera icke farligt avfall, såvida det inte framgår av tillståndet.

 

Transporter av farligt avfall
Avfallslämnaren skall tillhandahålla ett transportdokument för det farliga avfallet som ska medfölja transporten. Åkeriet skall bevara dokumentation på utförda transporter av farligt avfall i minst ett (1) år. Kopia av tillståndet skall medföras i bilen samt finnas på GDL. OBS! Tillstånd för transport av icke farligt avfall, ger inte rätt att transportera farligt avfall, såvida det inte framgår av tillståndet. Ansvarsbefrielse vid risk för förstörd mark. I de fall en kund beordrar dig att köra ut på stenläggning, gräsmatta eller annan yta där du anser att det finns risk för att hjulen skadar ytan, finns en blankett där kunden signerar fullt ansvar för eventuella skador Blanketten finns på GDL, du kan ladda hem den i Appen alternativt på Transportörswebben.