GDL Anläggning & Miljö AB

Container transporter

Åkeriet

 • Tillstånd för transport av AVFALL och FARLIGT AVFALL. Numera betraktas exempelvis schaktmassor som avfall i vissa fall.

Förare

 • Medföra id-handling enligt ID06. Kontakta GDL om du behöver hjälp med att beställa kort.

 • Kännedom om hur olika produkter transporteras, speciellt asfaltmassa.

 • Vattenbegjuta ballast vid torr väderlek för att inte ryka vid transport. Förutsatt att bevattnings-anläggning finns.

 • Täcka lasten där så erfordras.

 • Vara noggrann med att rengöra flaket.

 • Föraren skall ha kännedom om ekipagets lastförmåga och kommunicera detta vid lastning.

Fordon

 • Schaktläm eller automatläm.

 • Tomvägning: 1ggr/vecka eller efter kundens anvisningar.

 • Alla fordon som kör vinterväghållning skall vara utrustade med Alkolås.

Utrustning

 • Skyffel och sopkvast.

 • Hjälm och godkända varselkläder, skyddsskor, handskar, skyddsglasögon

 • Roterande varningsljus med synbarhet runt fordonet.

 • Blixtljus bak.

 • Saneringsmedel till sanering av mindre förorening, samt uppsamlingsanordning.

 • Kapell vid asfalttransport.

 • I övrigt skall kundens krav på utrustning för uppdraget följas.

Ordermottagning från transportledning

 • Alla uppgifter för uppdragets utförande som mottas av transportledning, skall noteras på ett eller annat sätt.

 • Är fordonet utrustat med mobildata, är det rutinerna för det systemet som gäller.

Mottagning av gods/Lastning

 • Kontrollera adressen samt att godset motsvarar de besked som getts. Kontrollera också godset för eventuella skador. Skador, fel och anmärkningar skall dokumenteras och kvitteras innan lastning.

 • Nödvändiga dokument för transporten skall erhållas, såsom vågsedel, transporthandlingar för ADR-transport, farligt avfall eller dylikt.

 • Avvikande lastnings-/väntetider skall kvitteras!

Leverans av gods/Lossning

 • Kontrollera att leveransadressen är den riktiga.

 • Leveransen skall om möjligt kvitteras med läsbart namn och datum.

 • Går det inte att få leveransen kvitterad, skriv anledningen på sedeln.

 • Största uppmärksamhet och försiktighet skall alltid iakttas vid arbete i närheten av kraftledningar.

 • Avvikande lossnings-/väntetider, skall kvitteras.

 • Kontrollera med mottagaren var tippning skall ske.

Beställning direkt från kund

 • Ta emot beställningen.

 • Informera kunden om att du måste kontakta Transportledningen/Maskinplanering på GDL för kreditkontroll samt för att kontrollera om enheten är ledig.

 • Ordern går i detta skede över till Transportledare/Maskinplanerare på GDL.