GDL Anläggning & Miljö AB

Tanktransporter – enhetslaster

Instruktioner

 • Vid lastning och lossning av tank ska chauffören alltid behålla 1 ex av påskrivet CMR och lämna till tranportledaren tillsammans med ifylld tanktransportsedel.

 • Om någonting oförutsett händer hos kunden som t. ex. restprodukt vid lossning, för hög lastvikt, läckage, väntetid eller annat som frångår rutinerna, MÅSTE tranportledaren eller annan kollega  kontaktas innan man lämnar platsen.

 • När vi hämtar tanken i hamnen eller från en tomdepå  skall den besiktigas. Skador ska alltid rapporteras innan man kör ur Hamnen skall även få ut ett påskrivet besiktningsprotokoll

 • När man hämtar tank för lastning måste man kontrollera  att rengöringsintyget är giltigt och även visuellt kontrollera tanken att den är ren.

 • Varje kund har egna specifika instruktioner och de pärmarna ska finnas i varje bil.

 • Om man inte kan hålla tiden  måste transportledaren kontaktas, INNAN utsatt tid, så att kunden kan meddelas. Annars kan vi inte fakturera någon väntetid.

 • När ni hämtar chassi på PNO, eller hos annan uthyrare , måste chassit visuellt besiktigas och eventuella skador ska rapporteras till PNO innan ni kör därifrån. Annars riskerar vi att få kostnaden på reparationen. Likaså om vi hämtar ett avställt chassi ute hos kunden. Är chassit skadat skall transportledningen meddelas direkt.

 • Lämna in tider och fraktsedlar från lossning/lastning snarast efter utfört arbete  för att kostnaderna ska kunna debiteras.

Ordermottagning från transportledning

 • Alla uppgifter för uppdragets utförande som mottas av transportledning, skall noteras.

 • Är fordonet utrustat med mobildata, är det rutinerna för det systemet som gäller.

Mottagning av gods/Lastning

 • Kontrollera adressen samt att godset motsvarar de besked som getts. Kontrollera också godset för eventuella skador. Skador, fel och anmärkningar skall dokumenteras och kvitteras innan lastning.

 • Nödvändiga dokument för transporten skall erhållas, såsom vågsedel eller transporthandlingar för ADR -transport, farligt avfall eller dylikt.

 • Avvikande lastnings-/väntetider skall kvitteras.

 • Kontrollera vikt och mått på godset, för att stämma av planerade färdvägar, vid transport av tungt, brett eller högt.

Leverans av gods/Lossning

 • Kontrollera att leveransadressen är den riktiga.

 • Leveransen skall om möjligt kvitteras med läsbart namn och datum.

 • Går det inte att få leveransen kvitterad, skriv anledningen på sedeln.

 • Största uppmärksamhet och försiktighet skall alltid iakttas vid arbete i närheten av kraft-ledningar.

 • Avvikande lossnings-/väntetider, skall kvitteras!

 • Kontrollera med mottagaren var lossning skall ske.