GDL Anläggning & Miljö AB

Högtrycksspolning & rörinspektion

Med kvalificerad utrustning utför GDL Anläggning & Miljö högtrycksspolning i ledningar och avlopp, rensning och sugning i oljeavskiljare och dagvattenbrunnar. Även rörinspektioner och filmning av rörledningar och avlopp samt sugning och blåsning av isolering, grus, jord och andra torra material.