GDL Anläggning & Miljö AB

GDL EcoCenter

Under vårt varumärke GDL EcoCenter arbetar vi med återvinning och hanterar en mängd avfallsfraktioner, såsom byggavfall, trä, asfalt, betong, schaktmassor med mera.

På våra GDL EcoCenter säljer vi även återvunnet material exempelvis betong- och asfaltskross samt olika typer av jordprodukter med mera.

GDL EcoCenter logo

EcoCenter Linköping

GDL EcoCenter logo

EcoCenter Motala

GDL EcoCenter logo

EcoCenter Norrhult

GDL EcoCenter logo

EcoCenter Kalmar

Storsäck Norrköping