GDL Anläggning & Miljö AB

Kranbiltransporter

Åkeriet

 • Tillstånd för transport av AVFALL och FARLIGT AVFALL. Numera betraktas exempelvis schaktmassor alltid som avfall

Förare

 • Medföra id-handling enligt ID06. Kontakta GDL om du behöver hjälp med att beställa kort.

 • Kranförarbevis krävs för fordonsmonterad kran.

 • Lastsäkring skall utföras enligt SÅ handbok.

 • Stödben skall alltid användas vid kranarbete.

 • Personlig skyddsutrustning (hjälm, varselkläder etc) skall bäras där arbetet så kräver

 • Säker lyft utbildning

Fordon

 • Tomvägning: 1ggr/vecka eller efter kundens anvisningar (gäller tippkranbilar).

 • Alla fordon som kör vinterväghållning skall vara utrustade med Alkolås.

 • Backvarning med ljud och ljus.

Utrustning

 • Hjälm, godkända varselkläder och skyddskoretc, enligt de generella kraven.

 • Gällande spännband skall dem vara besiktade och godkända

 • Utmärkningsmaterial för lång och bred last.

 • Personlig ADR utrustning vid behov.

 • Roterande varningsljus, krav på synbarhet runt om fordonet.

 • Presenning vid behov.

 • Saneringsmedel för sanering av mindre markförorening, samt uppsamlingsanordning för detsamma.

 • Stropparna, kättingar etc. skall vara godkända och märkta med tillåten belastning.

 • Alla fordon som kör vinterväghållning skall vara utrustade med Alkolås

 • Eventuella dispenshandlingar för den aktuella transporten skall medföras under transport.

 • Kran med storlek 12 t/m och därutöver, samt kranar med arbetskorg, skall vara besiktigade

Ordermottagning från transportledning

 • Alla uppgifter för uppdragets utförande som mottas av transportledning, skall noteras.

 • Är fordonet utrustat med mobildata, är det rutinerna för det systemet som gäller.

Mottagning av gods/Lastning

 • Kontrollera adressen samt att godset motsvarar de besked som getts. Kontrollera också godset för eventuella skador. Skador, fel och anmärkningar skall dokumenteras och kvitteras innan lastning.

 • Nödvändiga dokument för transporten skall erhållas, såsom vågsedel eller transporthandlingar för ADR -transport, farligt avfall eller dylikt.

 • Avvikande lastnings-/väntetider skall kvitteras.

 • Kontrollera vikt och mått på godset, för att stämma av planerade färdvägar, vid transport av tungt, brett eller högt.

Leverans av gods/Lossning

 • Kontrollera att leveransadressen är den riktiga.

 • Leveransen skall om möjligt kvitteras med läsbart namn och datum.

 • Går det inte att få leveransen kvitterad, skriv anledningen på sedeln.

 • Största uppmärksamhet och försiktighet skall alltid iakttas vid arbete i närheten av kraft-ledningar.

 • Avvikande lossnings-/väntetider, skall kvitteras!

 • Kontrollera med mottagaren var lossning skall ske.