GDL Anläggning & Miljö AB

Underhåll av maskiner och utrustningar

Regelbundet underhåll kan förhindra att ljudnivån för en maskin ökar på grund av förslitning och åldring. Fordon och maskiner rekommenderas därför att ha serviceavtal för förebyggande service. Om onormalt störande buller från fordonet uppkommer såsom tex bromsskrik, trasiga ljuddämpare etc., ska det omgående sättas ur produktion och tas till verkstad för kontroll och omedelbar åtgärd.

Du har som förare ansvaret att använda ditt omdöme och att inte acceptera olagligheter eller missförhållanden.