GDL Anläggning & Miljö AB

Transportslag Anläggningstransporter

Åkeriet

 • Tillstånd för transport av AVFALL och FARLIGT AVFALL. Numera betraktas exempelvis schaktmassor som avfall i vissa fall.

Förare

 • Medföra id-handling enligt ID06. Kontakta GDL om du behöver hjälp med att beställa kort.
 • Kännedom om hur olika produkter transporteras, speciellt asfaltmassa.
 • Vattenbegjuta ballast vid torr väderlek för att inte ryka vid transport.
 • Förutsatt att bevattnings-anläggning finns.
 • Täcka lasten där så erfordras.
 • Vara noggrann med att rengöra flaket.
 • Föraren skall ha kännedom om ekipagets lastförmåga och kommunicera detta vid lastning. 

Fordon

 • Schaktläm eller automatläm.
 • Tomvägning: 1ggr/vecka eller efter kundens anvisningar.
 • Alla fordon som kör vinterväghållning skall vara utrustade med Alkolås. 

Utrustning

 • Skyffel och sopkvast.
 • Hjälm och godkända varselkläder, skyddsskor, handskar, skyddsglasögon
 • Roterande varningsljus med synbarhet runt fordonet.
 • Blixtljus bak.
 • Saneringsmedel till sanering av mindre förorening, samt uppsamlingsanordning.
 • Kapell vid asfalttransport.
 • I övrigt skall kundens krav på utrustning för uppdraget följas. 

Asfaltstransporter

 • Asfaltstransporter skall utföras enligt kundens krav och anvisningar. 

Ordermottagning från transportledning

 • Alla uppgifter för uppdragets utförande som mottas av transportledning, skall noteras på ett eller annat sätt.
 • Är fordonet utrustat med mobildata, är det rutinerna för det systemet som gäller. 

Mottagning av gods/Lastning

 • Kontrollera adressen samt att godset motsvarar de besked som getts.
 • Kontrollera också godset för eventuella skador.
 • Skador, fel och anmärkningar skall dokumenteras och kvitteras innan lastning.
 • Nödvändiga dokument för transporten skall erhållas, såsom vågsedel, transporthandlingar för
 • ADR-transport, farligt avfall eller dylikt.
 • Avvikande lastnings-/väntetider skall kvitteras! 

Leverans av gods/Lossning

 • Kontrollera att leveransadressen är den riktiga.
 • Leveransen skall om möjligt kvitteras med läsbart namn och datum.
 • Går det inte att få leveransen kvitterad, skriv anledningen på sedeln.
 • Största uppmärksamhet och försiktighet skall alltid iakttas vid arbete i närheten av kraftledningar.
 • Avvikande lossnings-/väntetider, skall kvitteras.
 • Kontrollera med mottagaren var tippning skall ske. 

Beställning direkt från kund

 • Ta emot beställningen.
  Informera kunden om att du måste kontakta
 • Transportledningen/Maskinplanering på GDL för kreditkontroll samt för att kontrollera om enheten är ledig.
 • Ordern går i detta skede över till
 • Transportledare/Maskinplanerare på GDL.