GDL Anläggning & Miljö AB

Snöröjning och halkbekämpning

GDL Anläggning & Miljö har en betydande del av sin verksamhet inom vinterväghållning. Vi har mer än 400 enheter som utför snöröjning och halkbekämpning. Med våra plogbilar och snöröjningsmaskiner plogar, sandar och saltar vi både våra stora vägar åt Trafikverket och mindre gator åt våra kommuner. Vi utför även dessa tjänster åt vägföreningar, fastighetsbolag och butiker. 

 

Vi utför helhetsåtagande med jourhållning, snöröjning, halkbekämpning och borttransport av snömassor åt stora industrier och kommuner.