GDL Anläggning & Miljö AB

Slamsugning

GDL Anläggning & Miljö utför sedan många år renhållningsentreprenader med hushållsnära insamling av avfall och slamtömning åt ett antal kommuner runt om i landet samt insamling av avfall åt de större återvinningsaktörerna.