GDL Anläggning & Miljö AB

Våra Policys

Här finns våra policys och riktlinjer samlade som vi på GDL Anläggning & Miljö AB förhåller oss till i vårt arbete.

Arbetsmiljöpolicy

För GDL Anläggning & Miljö AB

 

Vår verksamhet består av ett starkt koncept med erbjudande inom entreprenaduppdrag, maskiner, transporter samt återvinningsanläggningar.
Varje medarbetare ska trivas och utvecklas och ha möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. Vi ska sträva efter att ha en säker och hälsosam arbetsmiljö för samtliga anställda. Risker uppstår i vår verksamhet vid maskinkörning, ensamarbete samt ergonomiska aspekter. Dessa risker liksom med övriga faror och risker förebygger vi genom att ständigt förbättra våra flöden för att reducera t.ex. stress och hög arbetsbelastning.


Vi accepterar ingen form av mobbing, kränkande särbehandling eller trakasserier. Alla skall behandlas jämlikt och med respekt.

Miljöpolicy

För GDL Anläggning & Miljö AB

Vår verksamhet består av ett starkt koncept med erbjudande inom entreprenaduppdrag, maskiner, transporter samt återvinningsanläggningar.

Vårt agerande styrs alltid av vad som är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och med hänsyn tagen till de krav som våra kunder ställer.

Utsläpp av koldioxid i samband med vår verksamhet av transporter och maskiner står för vår största miljöpåverkan och är ett av våra mål för att minska vår negativa miljöpåverkan. Att öka återvinningsgraden på våra Ecocenter samt hos kund är ytterligare mål för verksamheten.

Kvalitetspolicy

För GDL Anläggning & Miljö AB

Vår verksamhet består av ett starkt koncept med erbjudande inom entreprenaduppdrag, maskiner, transporter samt återvinningsanläggningar.

 

Vi ska agera på ett professionellt sätt mot våra kunder. Man ska uppleva att vi har ett engagemang och att vi bryr oss. Det är också viktigt att skapa ett förtroende. Vi tar ansvar. Vi skall skapa mervärden för kunder, medarbetare och för våra underentreprenörer. Det är viktigt för oss att detta genomsyrar alla delar i vår verksamhet, både internt och externt.

 

Vi vill verka för hög kvalitet i våra leveranser och utförda uppdrag hos kund.

Hållbart hela vägen!

I samarbete med en stor mängd grus- och ballasttillverkare runt om i landet samt våra egna GDL EcoCenter och andra återvinningsaktörer kan vi både tillhandahålla grus och ballast samt ta emot material för återvinning och deponering.