GDL Anläggning & Miljö AB

Maskintrailer / Specialtransporter

Förare

 • Medföra id-handling enligt ID06. Kontakta GDL om du behöver hjälp med att beställa kort.

Utrustning till fordon

 • Komradio vid dispenstransporter.

 • Gällande spännband skall dem vara godkända och besiktigade

 • Kätting inkl. spännare skall finnas och vara godkända och besiktigade

 • Utmärkningsmaterial för lång och bred last (skyltar och lampor).

 • Roterande varningsljus med synbarhet runt fordonet.

 • Medföra saneringsmedel för att kunna sanera spill av diesel, hydrauloljor och liknande.

 • Medföra tom sopsäck eller lämplig utrustning för uppsamling av saneringsmedel.

Utrustning (ej medhavd)

 • Laststöttor

 • Pallbockar

 • Eventuella dispenshandlingar för den aktuella transporten skall medföras under transport.

Ordermottagning från transportledning

 • Alla uppgifter för uppdragets utförande som mottas av transportledning, skall noteras.

 • Är fordonet utrustat med mobildata, är det rutinerna för det systemet som gäller.

Mottagning av gods/Lastning

 • Kontrollera adressen, kontrollera att godset motsvarar de besked som getts. Kontrollera också godset för eventuella skador. Skador, fel och anmärkningar skall dokumenteras och kvitteras innan lastning. Kontrollera om utrustning saknas, lösa detaljer, samt i förekommande fall typbeteckning och chassi-nummer.

  Detta är speciellt viktigt vid lastning inom hamnområde, eftersom ersättning inte kan krävas efter det att man lämnat hamnområdet!

 • Skador, fel och anmärkningar skall dokumenteras och kvitteras innan lastning.

 • Nödvändiga dokument, såsom dispenser och dylikt, för transporten skall erhållas.

 • Avvikande lastnings-/väntetider skall kvitteras.

Leverans av gods/Lossning

 • Kontrollera att leveransadressen är den riktiga.

 • Leveransen skall om möjligt kvitteras med läsbart namn och datum.

 • Går det inte att få leveransen kvitterad, skriv anledningen på sedeln.

 • Största uppmärksamhet och försiktighet skall alltid iakttas vid arbete i närheten av kraftledningar.

 • Avvikande lossnings-/väntetider, skall kvitteras.

 • Kontrollera med mottagaren var lossning skall ske.