GDL Anläggning & Miljö AB

Vårt miljöarbete

GDL Anläggning & Miljö är verksamt i Sverige och arbetar både lokalt och rikstäckande. Verksamheten består av ett starkt koncept med erbjudande transporter, entreprenadmaskiner och återvinning.


Våra verksamheter är kvalitet- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 och vi arbetar systematiskt med arbetsmiljö enligt ISO 45001:2018.

Miljöpolicy

För GDL Anläggning & Miljö AB

 

Vårt agerande styrs alltid av vad som är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och med hänsyn tagen till de krav som våra kunder ställer.

Utsläpp av koldioxid i samband med vår verksamhet av transporter och maskiner står för vår största miljöpåverkan och är ett av våra mål för att minska vår negativa miljöpåverkan. Att öka återvinningsgraden på våra Ecocenter samt hos kund är ytterligare mål för verksamheten.

ISO certifierade

Våra verksamheter är kvalitet- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 och vi arbetar systematiskt med arbetsmiljö enligt ISO 45001:2018.

Vår vision

Skapa hållbara och goda affärer inom transport, maskin- och återvinningsbranschen – på väg mot en trygg framtid.

Hållbart hela vägen!

I samarbete med en stor mängd grus- och ballasttillverkare runt om i landet samt våra egna GDL EcoCenter och andra återvinningsaktörer kan vi både tillhandahålla grus och ballast samt ta emot material för återvinning och deponering.