GDL Anläggning & Miljö AB

gdl ecocenter Kalmar

GDL Anläggning & Miljö AB bedriver återbruksverksamhet med hantering, bearbetning och sortering av bygg- och industriavfall. Efter bearbetning går sorterat material in i återvinningscykeln eller till energiutvinning genom förbränning. GDL Anläggning & Miljös målsättning är att genom en effektiv teknisk sortering av inkommande material nedbringa andelen icke återvinningsbara fraktioner till noll. Genom detta så bidrar GDL Anläggning & Miljö AB till att minska miljöpåverkan från byggsektorn.

kontakta oss

Moskogen 101, 395 91 Kalmar
042-600 3400
info.kalmar@gdlam.se


Hitta till oss >>


Öppettider

07:00 till 16:00