DMT

Drivmedelstillägg

Drivmedelskostnaden har en mycket stor inverkan på transporter och maskintjänster, därav vårt drivmedelstillägg. Drivmedelskostnaden påverkas av en rad faktorer som transportören inte styr över, såsom valutakursförändringar, nya eller ändrade statliga pålagor och tillgång. I syfte att skapa en rättvisare ersättningsmodell regleras detta enligt nedan.

GDL Anläggning & Miljös inrikes drivmedelsjustering avseende transporter och maskintjänster uppdateras normalt varje månad.

Gällande period är från och med den första till och med den sista dagen varje månad. DMT gäller tillsvidare på grund av rådande omständigheter och uppdateras löpande.

DMT och DMT HVO avser priser baserade på drivmedelsnivåer för januari 2022. DMT Distribution & Fjärr avser priser baserade på drivmedelsnivåer för december 2015.

Månad

DMT%

Juni 2023

Maj 2023

April 2023

Mars 2023

Februari 2023

Januari 2023

December 2022

 November 2022

 Oktober 2022

 September 2022

  Augusti 2022

  Juli 2022

  Juni 2022