GDL Anläggning & Miljö AB

Bygglogistik

GDL Anläggning & Miljö bygglogistik ger en effektivare och mer miljövänlig byggarbetsplats. Efter byggarbetsdagens slut samlastar vi från egna lager, transporterar in, lossar och lyfter eller bär in allt byggmaterial. Då finns materialet på plats till nästa dag och byggnationen kan fortsätta effektivt. Det minskar även den lokala miljöpåverkan och olycksrisken då det blir färre transporter till och från arbetsplatsen.